Skip to content

Alleen extra verlof bij gewichtige redenen

‘Wilt u bij uw vakantieplanning rekening houden met de wettelijk vastgestelde schoolvakanties?’

Vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig. U bent dan verplicht uw kind naar een basisschool te sturen op de eerste schooldag van de maand volgend op de maand waarin uw kind vijf jaar is geworden. De meeste kinderen komen op school vanaf hun vierde verjaardag. De directie van de school mag in bijzondere omstandigheden en bij uitzondering verlof geven. De directeur kan u informeren over wanneer verlof gegeven mag worden. U dient dit verlof ruim van te voren aan te vragen.

  • Het Bureau Leerplicht heeft de regels voor verlof aangescherpt. Het is niet toegestaan om verlof aan te vragen buiten de schoolvakanties, behalve bij gewichtige redenen zoals een huwelijk of overlijden binnen de familie.
  • Uw werkgever is verplicht u verlof te geven binnen de schoolvakanties. Een werkgeversverklaring waarin staat dat u buiten de vakanties verlof op moet nemen, is geen geldige reden om vrij te vragen voor uw kind. Ook argumenten zoals ‘de reis is al geboekt’, ‘oma is 60 jaar’ of een aangeboden trip zijn ook geen redenen. Uw kind krijgt ook geen verlof in de eerste twee weken na de zomervakantie. Wilt u hiermee bij uw vakantieplanning rekening houden?
  • De school is verplicht om alle niet geldige verlofopnames te melden. Alle scholen in Rotterdam moeten dit beleid volgen. De verlofregeling wordt uitgelegd op de website van JOS Rotterdam, http://www.rotterdam.nl/extraverlofvoorleerplichtigen:leerplicht
Back To Top