Skip to content

Waarom zijn hulpouders zo belangrijk?

Binnen de school vinden allerlei activiteiten plaats waarbij de hulp van ouders en verzorgers van groot belang is. Denk maar eens aan de begeleiding van een bezoekje aan de kinderboerderij of een museum. Maar ook aan het versieren van de school bij bijzondere gelegenheden zoals sinterklaas en kerstfeest. Stuk voor stuk activiteiten die zonder de hulp van ouders en verzorgers moeilijk of niet zouden kunnen plaatsvinden. Activiteiten ook die er aan bijdragen dat uw kind niet alleen een leerzame maar ook een prettige tijd op school heeft. En wie wil daarvoor niet een paar uurtjes van zijn kostbare tijd vrijmaken? Bovendien leert de ervaring dat het ook gezellig kan zijn met een aantal andere ouders en verzorgers wat voor de school te doen.

Hoe werkt het?

Voor een aantal activiteiten wordt de hulp vanuit de ouders gecoördineerd door zogenaamde oudercoördinatoren. Dit schooljaar zijn er coördinatoren voor sinterklaas, het kerstfeest, het paasfeest, het goede doelenproject en de schoolfotograaf. Verder heeft elke groep in principe een klassenouder. Zij organiseren de hulp in een bepaalde groep. Om hun werk goed te kunnen uitvoeren is het voor zowel oudercoördinatoren als klassenouders belangrijk om te weten welke mensen kunnen helpen bij activiteiten. Geef u daarom op als hulpouder!

Hoe geef ik me op als hulpouder?

U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen aan info@cbsonzewereld.nl en daarin het volgende te vermelden:

  • uw voornaam en achternaam;
  • de naam van uw kind en de groep (en locatie) waarin uw kind zit;
  • uw e-mailadres en telefoonnummer(s);
  • de dagen van de week waarop u in principe beschikbaar bent als hulpouder.

Nog vragen of ideeën?

 

Back To Top