Skip to content

Wij willen dat onze leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige wereldburgers. Onze leerkrachten stellen alles in het werk om leerlingen daarin te stimuleren en te ondersteunen. Om er uit te halen wat erin zit. We leveren kwalitatief goed christelijk onderwijs aan alle kinderen. Ons team van deskundige docenten zet zich daar dagelijks met veel enthousiasme voor in.

Levensbeschouwelijk onderwijs

De groepen 1 t/m 8 maken gebruik van Trefwoord.

Kleuters

In de groepen 1 en 2 maken we gebruik van de methode “Kleuterplein”.
Van deze methode maken we ook gebruik van het computerprogramma.
Voor het voorbereidend schrijven wordt er gebruik gemaakt van “Schrijfdans”.

Aanvankelijk en technisch lezen

In groep 3 wordt er gebruik gemaakt van de methode “Veilig leren lezen”.
De groepen 4 t/m 6 gebruiken de methode “Estafette”.

Begrijpend lezen

Vanaf groep 4 wordt er gebruik gemaakt van “Nieuwsbegrip”.

Taal en Spelling

De groepen 4 t/m 8 maken gebruik van Taal Actief en Spelling Actief.

Rekenen

Wij werken met de methode Getal&Ruimte junior.
In groep 3 worden er sommetjes gemaakt tot 10. Tellend gaan wij zeker verder. Het optellen en aftrekken gebeurt vaak met behulp van blokjes en een rekenrek.
Vanaf groep 4 leren de kinderen evenwichtig rekenen. De lesstof wordt in duidelijke, kleine stappen aangeboden en regelmatig herhaald. Voor rekenzwakke kinderen gebruiken we één oplossingsstrategie.
Wij verwerken de lesstof digitaal en op papier.
De groepen 7 en  8 gebruiken de methode “Pluspunt”.

Schrijven

De groepen 4 t/m 8 gebruiken de methode “Pennenstreken”.
In groep 3 worden de losse schrijfletters aangeboden, daarna gaan we de losse letters aan elkaar schrijven.
In groep 4 worden de hoofdletters aangeboden.
Vanaf groep 7 wordt er aan het eigen handschrift van een kind gewerkt.

Engels

In de groepen 6 t/m 8 maken we gebruik van de methode “Stepping Stones”.

Wereldoriëntatie

Hiervoor maken wij gebruik van de volgende methodes:
Brandaan (geschiedenis)
Meander (aardrijkskunde)
Naut (natuur en techniek)

Sociale vaardigheden

Voor alle groepen maken we gebruik van de lessen van “Move a Head”.

Bewegingsonderwijs

Dit vak wordt door een vakleerkracht gegeven.
In verband met de hygiëne raden wij u aan om uw kind gymschoenen mee te geven.
De groepen 4 en 5 krijgen daarnaast ook nog zwemles in het Alexanderbad aan het Bramanteplein.

Back To Top