Samen met ouders op weg naar resultaat

Samen met ouders
op weg naar resultaat

Samen met de nieuwste
leermiddelen aan het werk

Samen met plezier
volop in beweging

Samen ondernemend
en modern voorbereiden
op de toekomst

Samen de maatschappij
vol vertrouwen tegemoet

Kleuters

Kinderen kunnen vanaf hun derde verjaardag op onze school worden ingeschreven.
Hiervoor kunt u telefonisch (010 4205293) een afspraak maken met een lid van het managementteam via de administratief medewerkster van school. Tijdens dit intake gesprek wordt het een en ander over de school verteld en kunt u een rondleiding krijgen. Uiteraard kunt u ook uw vragen stellen. Wanneer u na dit gesprek kiest voor onze school, kunt u een inschrijfformulier invullen. Na het plaatsen van een handtekening is de inschrijving voltooid.

Indien u dit wenst, kan uw kind een aantal keren komen wennen. In overleg met de
groepsleerkracht van onze aanvangsgroep wordt vervolgens een aantal dagen gepland waarop dit kan plaatsvinden.
Enkele weken voordat uw kind vier wordt, krijgt u een kaart met hierop de datum van de eerste (wen)dag! Via de gemeente ontvangt u een gekleurde onderwijskaart, deze dient u af te geven op de administratie van de school.
Vanaf 1 oktober 2006 zijn scholen verplicht het sofi-nummer van hun leerlingen op te nemen in de schooladministratie. Naast het inschrijfformulier dient u ook een kopie van de brief van de belastingdienst te overhandigen waarop het sofi-nummer van uw kind vermeld staat. Ook een kopie van de zorgpas waarop dit nummer vermeld staat wordt geaccepteerd.

Vanaf groep 3

Kinderen die in verband met verhuizing of andere redenen, vanaf groep 3 of hoger moeten worden ingeschreven, worden eerst besproken met de intern begeleider.
Er wordt altijd contact gezocht met de huidige school. Indien wij het nodig achten, wordt de leerling getest. Dit testen gebeurt door de intern begeleider.
Na het uitwerken van de test zal een advies worden uitgebracht. Dit advies kan plaatsing of afwijzing inhouden. Hierover zal de directie contact met u opnemen. Voordat tot daadwerkelijke inschrijving kan worden overgegaan, dient u een zogenaamd “uitschrijvingsformulier” te overleggen. Dit formulier wordt op aanvraag door de vorige school verstrekt. Dit is een wettelijke verplichting om tot een nieuwe inschrijving over te kunnen gaan.