Samen met ouders op weg naar resultaat

Samen met ouders
op weg naar resultaat

Samen met de nieuwste
leermiddelen aan het werk

Samen met plezier
volop in beweging

Samen ondernemend
en modern voorbereiden
op de toekomst

Samen de maatschappij
vol vertrouwen tegemoet

De personeelsbezetting in cursusjaar 2022 – 2023
Managementteam
NIN_6422

Directeur
Mw. I. Timmer

NIN_6430

Adjunct directeur
Dhr. J. Hoorn

NIN_6435

Intern begeleider
Mw. J. Martina

NIN_5555

Coördinator groepen 1-2
Mw. E. de Kok

NIN_5784

Coördinator groepen 3 t/m 5
Mw. S. Erkelens

NIN_5427

Coördinator groepen 6 t/m 8
Mw. S. Huyskes

De groepsbezetting
NIN_5439

Groep 1/2 A
Mw. S. Kruijs

DS1_5549

Groep 1/2 A
Mw. S. van Peer

NIN_5594

Groep 1/2 B
Mw. S. Blok

NIN_5619

Groep 1/2 B
Mw. M. van der Veen

NIN_5624

Groep 1/2 C
Mw. C. Mulderink

NIN_5662

Groep 1/2 C

Mw. Y. IJsselsteijn

NIN_5555

Groep 1/2 D
Mw. E. de Kok

NIN_5624

Groep 1/2 D
Mw. C. Mulderink

NIN_5692

Groep 3
Mw. S. Mees

NIN_5708

Groep 3
Mw. V. Mangalie

NIN_5784

Groep 3/4
Mw. S. Erkelens

NIN_5795

Groep 3/4
Mw. R. Berkhout

DS1_5541

Groep 4
Mw. M. Zijlstra

NIN_6259

Groep 4
Mw. I. Vreeken

DS1_5985

Groep 4
Mw. A. Sterkman

NIN_5959

Groep 5A
Mw. G. Sedney

NIN_6038

Groep 5B
Mw. R. Buijsman

DIN_7550

Groep 5B

Dhr. M. van Steenbergen

DS1_6554

Groep 6A
Mw. C. van Duivenbooden

NIN_6199

Groep 6B
Mw. M. Gallouh

NIN_5427

Groep 7A
Mw. S. Huyskes

NIN_5436

Groep 7A
Mw. D. Sliep

NIN_6261

Groep 7B
Dhr. J. Breedijk

NIN_6329

Groep 8 
Dhr. A. Hoffman

Onderwijsondersteuning
NIN_6405

Ondersteuning rekenen groep 3 t/m 8
Mw. W. van Aart

NIN_6574

Ondersteuning taal groep 4 t/m 6
Mw. N. Valentijn

Team_28

Ondersteuning vanuit PPO
Mw. M. Ligthart

NIN_6408

Pedagogisch conciërge / Ouderconsulent
Mw. N. Rosalina

NIN_5679

Ondersteuning onderbouw
Mw. S. Jerphanion

NIN_6259

Ondersteuning onderbouw
Mw. I. Freeken

NIN_6417

Ondersteuning adminstratie
Mw. W. Swanborn

Specialisatie binnen onze school
NIN_5784

Mw. S. Erkelens
ICT-coördinator
Rekenspecialist

NIN_6574

Mw. N. Valentijn
Ouderconsulent

NIN_6435

Mw. J. Martina
Aandachtsfunctionaris

NIN_5439

Mw. S. Kruijs
Vertrouwenspersoon

DS1_6399

Mw. G. van Zeijl
Kunst en Cultuur Coördinator
Opleider in de school

NIN_6558

Dhr. M. Kruithof
Vakleerkracht bewegingsonderwijs

NIN_6552

Dhr. J. Seip
Vakleerkracht bewegingsonderwijs

NIN_5619

Mw. M. van der Veen
Taalspecialist

MAB_8312

Mw. I. Bos
Taalspecialist

DS1_6554

Mw. C. van Duivenbooden
Anti pest coördinator

SMW2019

Mw. V. Westland
Schoolmaatschappelijk werk