Skip to content

Sluiting Scholen per 16 maart 2020

Rotterdam, 15 maart 2020.
Geachte ouders en verzorgers,
Vandaag heeft het kabinet aangekondigd dat alle scholen in het basis-,
voortgezet en speciaal onderwijs per direct worden gesloten vanwege de
aangescherpte maatregelen rond het coronavirus. Dat betekent dat ook
onze school vanaf morgen gesloten is. De maatregel geldt tot 6 april. Het is
goed mogelijk dat deze periode wordt verlengd.

We begrijpen dat dit van grote impact kan zijn op uw gezinssituatie.
Misschien is het voor u moeilijk om op deze korte termijn opvang te
organiseren. Alleen voor kinderen van ouders die werken in een sector die
van vitaal belang is voor het draaiend houden van onze maatschappelijke
structuren en de zorg, onderwijs en opvang is onze school de komende
dagen geopend. Wij vragen u om dit via de mail via Social Schools te
laten weten en uit te leggen wat uw omstandigheden zijn.

NB: kinderen die gezondheidsklachten hebben van verkoudheid, keelpijn,
koorts of hoesten mogen niet naar school komen.

Deze week maken we als team op school een plan van aanpak voor hoe
we de komende periode met de situatie zullen kunnen omgaan. We
informeren u hier later deze week verder over. We begrijpen dat er veel
vragen en zorgen kunnen leven. We doen een beroep op uw vertrouwen,
dat wij zorgvuldige afwegingen zullen maken en het belang van de
leerlingen, ook als zij thuis zijn, steeds voorop stellen. Om eventuele vragen
goed en gestructureerd van een antwoord te kunnen voorzien, vragen we
u dan ook alleen het volgende mailadres info@cbsonzewereld.nl te
gebruiken als u specifieke vragen heeft over de nu genomen
maatregelen.

Tijden van crisis brengen veel onzekerheid met zich mee. Met elkaar
kunnen we heel veel aan. Dank voor uw begrip!

Met vriendelijke groet,
Ilse Timmer en Tilly Terheijden, Directie CBS Onze Wereld

Back To Top