Samen met ouders op weg naar resultaat

Samen met ouders
op weg naar resultaat

Samen met de nieuwste
leermiddelen aan het werk

Samen met plezier
volop in beweging

Samen ondernemend
en modern voorbereiden
op de toekomst

Samen de maatschappij
vol vertrouwen tegemoet

Hieronder vind U de protocollen die op Onze Wereld gehanteerd worden:

Hoofdluis

Pest protocol

Protocol time-out

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling