Skip to content
Voor- en naschoolse opvang Gro-Up

Vanaf 1 augustus 2007 zijn basisscholen wettelijk verplicht de voor- en naschoolse opvang te regelen voor hun leerlingen. Het ministerie wil de arbeidstijden van ouders, de schooltijden van kinderen en de kinderopvang goed op elkaar laten aansluiten. Het schoolbestuur van Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam is verantwoordelijk voor het organiseren van de voor- en naschoolse opvang tussen 7:30 en 18:30 uur.

  • Onze school is een samenwerkingsverband aangaan met kinderopvang Gro-Up, een organisatie die professionele voor- en naschoolse opvang aanbiedt. Uiteraard staat het u als ouder vrij om gebruik te maken van een andere opvangaanbieder.
  • De meeste leerlingen maken gebruik van de naschoolse opvang van Gro-Up in ons eigen gebouw.
  • De voor- en naschoolse opvang is gebonden aan wettelijke regels en financiering. Op school kunt u een informatiebrochure aanvragen.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met klantcontact van Gro-Up.

Telefoon: 010-286 27 77

Peuteropvang Onze Wereld

Gro-Up heeft in ons gebouw peuteropvang Onze Wereld en organiseert bovendien de bso: de voor- en naschoolse opvang. School, voorschool en naschool gaan hand in hand, om de kinderen voor te bereiden op een plek in de wereld.

De voor- en naschoolse opvang die u bij Gro-Up kunt u inhuren, biedt de kinderen van 7.30 uur tot 18.30 uur een leer- en buitenschools programma. De thema’s van onze school, de peuteropvang en de bso zijn op elkaar afgestemd. Kinderen krijgen vanaf 3 jaar voor- en vroegschoolse educatie (vve).

Aanmelden

Aanmelden peuteropvang Onze Wereld kan via het het klantcontact van Gro-Up.
telefoon 010-286 27 77

De voor- en naschoolse opvang in onze school is bereikbaar via
telefoon 010–202 27 68

Back To Top