Samen met ouders op weg naar resultaat

Samen met ouders
op weg naar resultaat

Samen met de nieuwste
leermiddelen aan het werk

Samen met plezier
volop in beweging

Samen ondernemend
en modern voorbereiden
op de toekomst

Samen de maatschappij
vol vertrouwen tegemoet

Voor- en naschoolse opvang BijdeHand

Vanaf 1 augustus 2007 zijn basisscholen wettelijk verplicht de voor- en naschoolse opvang te regelen voor hun leerlingen. Het ministerie wil de arbeidstijden van ouders, de schooltijden van kinderen en de kinderopvang goed op elkaar laten aansluiten. Het schoolbestuur van Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam is verantwoordelijk voor het organiseren van de voor- en naschoolse opvang tussen 7:30 en 18:30 uur.

  • Onze school is een samenwerkingsverband aangaan met kinderopvang BijDeHand, een organisatie die professionele voor- en naschoolse opvang aanbiedt. Uiteraard staat het u als ouder vrij om gebruik te maken van een andere opvangaanbieder.
  • De meeste leerlingen maken gebruik van de naschoolse opvang van BijDeHand in ons eigen gebouw.
  • De voor- en naschoolse opvang is gebonden aan wettelijke regels en financiering. Op school kunt u een informatiebrochure aanvragen.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met kinderopvang BijDeHand.

Plaatsingsbureau Kinderopvang
Eliotplaats 2
Postbus 85014
3009 MA Rotterdam
Telefoon: 010-2518076
E-mail: pbk@kov-bijdehand.nl
Website: www.kov-bijdehand.nl

Peuterspeelzaal Priegeltje

BijdeHand heeft in ons gebouw peuterspeelzaal Priegeltje en organiseert bovendien de bso: de voor- en naschoolse opvang. School, voorschool en naschool gaan hand in hand, om de kinderen voor te bereiden op een plek in de wereld.

De voor- en naschoolse opvang die u bij BijdeHand kunt u inhuren, biedt de kinderen van 7.30 uur tot 18.30 uur een leer- en buitenschools programma. De thema’s van onze school, de peuterspeelzaal en de bso zijn op elkaar afgestemd. Kinderen krijgen vanaf 3 jaar voor- en vroegschoolse educatie (vve).

Aanmelden

Aanmelden BijdeHand kan via het plaatsingsbureau, bereikbaar in Priegeltje,
telefoon 010-2202027.

De voor- en naschoolse opvang in ons gebouw is bereikbaar via
telefoon 010–2518076.