Skip to content

Fancy Fair

Wat een opkomst! We zijn er echt een beetje stil van…
Bedankt voor uw hulp, het heerlijke eten, de positieve woorden en alle gezelligheid. In het bijzonder willen we ook de sponsoren van de prijzen, de hulpouders en de makers van het eten bedanken. Zonder u allemaal was deze Fancy Fair niet zo’n succes geweest.

Team CBS Onze Wereld

Back To Top