Skip to content

Over de methode

De formule die centraal staat bij Move a-Head is P–B=Pr ©. Wat je kan (P van Potentie) is niet altijd wat je presteert (Pr van Prestatie). Dat komt door mogelijk belemmeringen (B). De methode 1+1=3 geeft aan de leerlingen vanuit een positieve invalshoek handvatten om met belemmeringen om te gaan.
In de klaslessen door de leerkrachten en in de judolessen door de Move a-Head docenten leren de leerlingen mentale, emotionele en sociale vaardigheden en overtuigingen. Het toepassen ervan in school wordt vergemakkelijkt doordat de leerlingen en leerkrachten door de methode één ‘taal’ leren spreken. Het resultaat is dat kinderen in hun hoofd sterker worden, zich socialer gedragen en er een veiligere sfeer ontstaat, waardoor ze effectiever kunnen leren.

Om leren gaan met de B van Belemmeringen

Tijdens de lessen leren kinderen belemmeringen (de B’s) herkennen, en oefenen ze vaardigheden om deze te overwinnen. Er komt veel aan bod, maar de belangrijke onderwerpen die aan de beurt komen zijn:
• hoe krijg je een leuke klas
• het ontstaan en oplossen van ruzies
• samenwerken
• de invloed van het zelfbeeld en hoe kijk je naar jezelf

De methode maakt gebruik van diverse leertechnieken om het aanleren te vergemakkelijken. De kinderen gebruiken bijvoorbeeld een mindmap. Een link naar de Leren Leren methode BreinWijze van Move a-Head.

Uniek : integratie van klas- en bewegingslessen

De unieke aanpak van Move a-Head aanpak vormt de basis methode : de integratie van klas- en bewegingslessen. Sport en bewegen als middel. Leren, terwijl je sport: twee vliegen in één klap!
Voor de sportles gebruiken we het judo. Een mooie sport die zich uitstekend leent om belangrijke zaken over te brengen. In de 1+1=3 methode vullen de klasles en de judoles elkaar naadloos aan. De belemmeringen die in de klasles aan de orde komen, ervaren ze aan den lijve in de judoles.

In de praktijk .…

De methode is gecertificeerd door het Nederlands Jeugd Instituut en daarmee officieel erkend als onderbouwde methode, maar belangrijker vinden we onze resultaten in de praktijk en de vele positieve reacties van leerkrachten, directeuren, ouders en leerlingen zelf!

Kom als ouders of verzorgers naar de kijklessen en waardevolle presentatie-avonden, waarbij de kinderen ‘optreden’. Zo ervaart u ook waar uw kind mee bezig is geweest en wat het heeft geleerd. Mag u niet missen!

Move a-Head 1+1=3 : Sporten met je hoofd, denken in beweging!

Back To Top