De leerlingen van groep 8 hebben 3 dagen heel hard gewerkt aan de eindtoets van Cito. Na meerdere taken van taal, rekenen en wereldoriëntatie te hebben gemaakt, zijn vandaag de antwoordbladen op de post gedaan. Als school zijn we heel erg trots op de leerlingen!
Nu lekker een paaslunch en dan meivakantie!

Comments are closed.