Skip to content

CBS Onze wereld haalt € 11538,34 op voor het Ronald mc Donald Huis💰

Gisteren middag hebben we het Sponsorgeld overhandigd aan Ronald mc Donaldhuis. Het was geld dat in twee jaar was opgehaald.

Bij elkaar hebben we maar liefst € 11538,34 overgemaakt aan dit fantastische doel!

Mevrouw Marieke van Lier, manager bij het Ronald mc Donald huis nam de cheque in ontvangst!

Er zijn nieuwe wasmachines nodig en een keuken uitrusting waarvoor dit geld wordt ingezet. Ouders en soms ook families verblijven soms lang in het huis om bij hun zieke kind te kunnen zijn. Dan is het fijn als je tijdens zo’n verblijf een wasje kunt doen en je eigen maaltijd kunt klaar maken.

In de keuken en was ruimten vinden veel ontmoetingen plaats tussen ouders die elkaar tot steun kunnen zijn bij de moeilijkheden die ouders ondervinden bij het ziekteproces van hun kind.

Ook zijn er speelplekken voor broertjes en zusjes waardoor het familieleden nog een beetje door kan gaan. Ook daar is begeleiding voor. Kinderen krijgen ook hier aandacht en begeleiding.

Het geld wordt dus goed besteed. En daar kunnen wij (CBS Onze Wereld) trots op zijn! 🌟

Back To Top